Övre Sälängs
Vägförening

 

Övre Sälängs Vägförenings ändamål är att förvalta och underhålla Övre Sälängsvägen och Övre Sälängsgränd i Södra Åbyggeby i form av en ideell förening. Ingen fastighetsrättslig samfällighet bildad.

...........................................................................................................

Kontaktadress:
Övre Sälängs Vägförening
c/o Gösta Sjöberg
Övre Sälängsvägen 4B
805 98 Gävle

Tel: 16 84 27
Mobil: 0706 30 30 92
E-post: gosta.sjoberg@gavlenet.se
                            
Organisationsnummer 802450-5151
Plusgirokonto 167 44 13-8.

............................................................................................................

Styrelse: Namn:
Ordförande och Kassör Gösta Sjöberg
Vice ordförande

Kalle Bryngelsson

Sekreterare Mikael Thyberg
Styrelseledarmot Britt Carlsson
Styrelseledarmot  
Revisor Benny Östling
Revisor Viktor Karlsson
Styrelse supl. Marcus Lövgren
   
   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby