N.Åbyggeby Byvägars s.f.
Styrelse
  Namn:
Ordförande Carina Lif
Kassör Heléne Hansson
Vägfogde Christer Brodin
Sekreterare Hans Sjöberg
Ledarmot Robert Hillman
Suppleant Pernilla Andreasson
Suppleant Linda Rosell
Suppleant Johan Hillman
Suppleant Magnus Westbergh
Suppleant Roger Holmgren
Revisor Peter Axell
Revisor Kent Johansson
Revisor supp. Ulf Sundin
Revisor supp. Roger Stålnacke
Valberedning Larsa Hillbom, sammank.
Valberedning Lars Hillman
Valberedning Reijo Kangaskorte
   
N.Åbyggeby Byvägars Samfällighetsföreningstyrelse med kontaktuppgifter

 

 

   


Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby