N.Åbyggeby byvägars s.f.
Stadgar och beslut m.m.


1.

Anläggningsbeslut

Vägområde mm

2.

Karta 1999

 

3.

Karta 20120104

Reviderad karta tillhörande Anläggningsbeslutet.

4.

Beskrivning

Faktiska förhållande innan förättningen 1999

5.

Protokoll Möte 991124

Protokoll från möte vid ombildningen av  den gamla vägföreningen.

6.

Förättning-67

Bildande av N. Åbyggeby Vägförening

7.

Bilaga D

Förtydligande från –67 som även hänvisas till i nya förättningen 1999.

8.

Bilaga B

Förtydligande från –67 som även hänvisas till i nya förättningen 1999.

9.

Stadgar W19991124

Föreningens stadgar

10.

Stadgeändring 2010

Gällande Mandat tid samt annonsering.

11.

Väganläggning 20120104

Reviderade Anläggningsbeslutet sedan -99

12.

Protokoll Styrelse 991124

Bildande och val av styrelse samt stadgar.

13.

Kallelse

Kallelse till berörda vid ombildningen   


Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby