N.Åbyggeby Byvägars s.f. ÅrsmöteshandlingarÅrsmötes handlingar 2015:


Protokoll vid årsmötet 2015 03 12

Kallelse till årsmöte 2015 03 12

Verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning 2014

Balans och resultatrapport

Versamhetsplan 2015

Budget 2015

Motion 1

Framställan tung trafik

Framställan timmertransporter

Underlag inriktningsbeslut

Debiteringslängd med 0,65kr per andel

Debiteringslängd med 0,80kr per andel


Handlingar extrastämma 2014:

Protokoll vid extra stämma 2014 09 25 del 1

Protokoll vid extra stämma 2014 09 25 del 2

Budget/utfall 2014 08 31

Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening
Kallelse till extra stämma. Torsdag 25 sep 2014. Kl 18.30-20.00
Plats: Tolvforsgården, Södra Åbyggebyvägen

(Hela kallelsen i PDF format)


Bilaga 1. Ber-foreningsvarde

Bilaga 2. Presentation av årsbokslut samt budget

Bilaga 3. Förslag gula vägar (rev 2014-08-31)Årsmötes handlingar 2014:

Protokoll årsmöte 2014 03 30

Inbjudan/kallelse och dagorning 2014 03 30


Verksamhetsberättelse 2013

Revisionsberättelse 2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisningens underskrifter


Debiteringslängd 2014

Versamhetsplan 2014

Budget 2014

Bokslutsbilagor

Motion 1Årsmötes handlingar 2013:

Protokoll årsmöte 2013 04 21 sida 1 och sida 2

Besiktning etapp 3 & 4


Kallelse / dagordning till årsmöte 2. 2013


Protokoll ord. årsmöte 2013 03 27

Kallelse / dagorning 2013


Versamhetsplan 2013


Revisionsberättelse 2012

Årsredovisning 2012

Motion 1

Motion A


Motion B

Motion C

Motion D

Motion E

Motion F


Debiteringslängd 2013

Budget 2013


Extra stämma 2012 04 24:


Kallelse/Dagordning, extra stämma


Protokoll extra stämma
Årsmötes handlingar 2012:

Kallelse / Dagordning 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011

Årsredovisning 2011

Framst nr 1. 2012 indexberäkning

Framst nr 2. 2012 övriga verksamheter

Framst nr.3 2012 totalvikt Furängsvägen

Budget 2012

Debiteringslängd GA5, 120301

Versamhetsplan 2012


Protokoll ord. årsmöte 2012 03 27

Årsmötes handlingar 2011:


Dagordning 2011

Motion nr1

Motion nr2


Motion nr3


Verksamhetsberättelse 2010


Verksamhetsplan 2011


Specad Budget 2011


Årsmötesprotokoll 2011

 


Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby