Nedre Sälängsvägens
Vägförening

 

Nedre Sälängsvägens vägförening är en liten förening som har till uppgift att sköta vägunderhåll på Nedre Sälängsvägen, Vedmyrsstigen och Nedre Sälängsgränd.

Årligt vägunderhåller består av plogning och sandning vintertid, hyvling och dammbindning höst och vår. I mån av ekonomi görs enstaka insatser för att bibehålla en god vägstandard.

Föreningen har 32 medlemmar, som betalar en årlig medlemsavgift. Föreningen uppbär ett årligt kommunalt bidrag.

Årsmöte hålls i mitten av april.

Styrelse: Namn:
Ordförande Vakant
Sekreterare

Birgitta Nerseus, 070-724 40 02

Kassör Margareta Johansson,  070-232 70 53
   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby