Byföreningens styrelseByföreningen behöver två valberedare! 

Vill du vara med att skapa gemenskap i byn och bevara byföreningen.
Bli delaktig och påverka din närmiljö utifrån dina egna förutsättningar tillsammans med ett härligt gäng.  Om du vill vara med kontakta styrelsen.

  Namn:
Ordförande Svante Hultman-Hedin
Kassör Christina Larsson
Sekreterare Lena Gül
Ledamot Ida Boldrup Nyberg
Ledamot Thomas Strand
Ledamot Charlotte Lund
Suppleant Ewa Karlsson
Suppleant Lennart Berg
Suppleant Mari Bryngelsson
Revisor Kjell Andersson a LarssonKChristina Larssonell Andersson
Revisor Josephine Baltazar
Revisor supl. Ulf Sundin
Revisor supl. Sofie Petterson
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant
Uthyrning Christine Glansmark
Länk till: Byföreningens styrelse med kontaktuppgifter

 

   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby