Åbyggeby Byförenings Årsmöteshandlingar


Årsmötes handlingar 2023:

Protokoll årsmöte 2023

Dagordning årsmöte 2023


Verksamhetsberättelse 2022


Årsmötes handlingar 2022:

Fullständig kallelse 2022 och verksamhetsberättelse 2021

Protokoll årsmöte 2022

Fullständig information tidigare publicerat på FB från Byföreningens ÅrsmöteÅrsmötes handlingar 2021:

Verksamhetsberättelse 2020

Protokoll årsmöte 2021Årsmötes handlingar 2020:

Fullständig kallelse 2020 och verksamhetsberättelse 2019

Protokoll årsmöte 2020 03 19

Årsmötes handlingar 2019:

Fullständig kallelse 2019 och verksamhetsberättelse 2018

Protokoll årsmöte 2019 03 14


Årsmötes handlingar 2018:

Fullständig kallelse 2018 och verksamhetsberättelse 2017

Protokoll årsmöte 2018 03 22
Årsmötes handlingar 2017:

Protokoll extra årsmöte 2017 04 03

Verksamhetsberättelse 2016

Protokoll årsmöte 2017 03 27

Fullständig kallelse 2017 och verksamhetsberättelse 2016

Årsmötes handlingar 2016:

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 2016 03 31
Årsmötes handlingar 2015:

Kallelse och dagordning till årsmöte 15 03 29

Verksamhetsberättelse 2014

Protokoll årsmöte 2015 03 29
Årsmötes handlingar 2014:

Kallelse och dagordning till årsmöte 14 03 23

Verksamhetsberättelse 2013

Protokoll årsmöte 2014 03 23Årsmötes handlingar 2013:

Verksamhetsberättelse 2012

Protokoll årsmöte 2013 03 17Årsmötes handlingar 2012:

Verksamhetsberättelse 2011

Protokoll årsmöte 2012 03 25

Balans och resultat rapporter 2011

Revisionsberättelse 2011

Budget 2012

   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby