Åbyggeby Byförening


................................................................................................................Åbyggeby Byförening är en ideell förening som bildades för mer än 37 år sedan.
Syftet är enligt föreningens stadgar att tillvarata bybornas gemensamma intressen och rättigheter inom byn. Ambitionen är att bidra till en aktiv och levande by, som ständigt utvecklas i takt med bybornas intressen och engagemang. Åbyggeby ska vara en attraktiv plats där människor trivs, känner gemenskap och glädjs över att bo.

Byföreningens valda styrelse arbetar ideellt med att bevara och förnya syftet, men det är byborna själva som är kärnan i föreningen. Det är endast genom bybors individuella engagemang och kollektiva delaktighet som byföreningen kan verka och främja syftet.

Medlemskap.
Av byns ca 400 hushåll är idag ungefär hälften medlemmar och föreningen välkomnar gärna fler.

Medlemsavgiften per kalenderår är 200 kr/ hushåll.

Avgiften betalas in på byföreningens Plusgirokonto: 849438-7 eller via Swish 123 52 95 605. Märk din betalning tydligt med namn, adress samt vilket år medlemsavgiften avser.Ditt medlemskap bidrar till att föreningen kan fortsätta vara ett positivt inslag i din närmiljö och Åbyggebys framtid. Som medlem stödjer du Byföreningens arbete, har förmånen att vara med på aktiviteter gratis eller till förmånligt pris, samt även möjlighet att hyra Tolvforsgården till halva priset.

Tolvforsgården är vår föreningslokal, ett rött litet hus som ligger snett bakom skolan i byn, och används för föreningens aktiviteter eller hyrs ut för privata tillställningar.

Vad som händer via byföreningen kan du främst ta del av via föreningens facebooksida eller hemsidan.

..............................................................................................................

Vi tar tacksamt emot vinster till våra lotteriförsäljningar.
Hör gärna av dig till Irene Hellberg på tel:070-7705975.

..............................................................................................................

Har du någon idé, stor som liten, på förändringar och aktiviteter kom jättegärna med det till styrelsen så att vi kan göra det tillsammans i byn. Kontakta någon i styrelsen eller e-posta till: byforeningen@abyggeby.se

   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby