Åbyggeby Bybastu
Styrelse
  Namn:
Ordförande Hans Sjöberg
Vice ord. Magnus Benedicto
Kassör Beatrice Benedicto
Sekreterare Josephine Baltazar
Suppleant Ulf Sundin
Suppleant Sara Holmström
Revisor Lars Färdigh
Revisor Leif Sundin
Revisor supl. Magnus Westbergh
Valberedning Styrelsen
   
Åbyggeby bybastus styrelse med kontaktuppgifter

 

 

   Välkommen till Åbyggeby © 2012 • E-POST: info@abyggeby.se • www.abyggeby.se

Välkommen till Åbyggeby